Billede: Canva

Hvordan Bliver Jeg Lobbyist? Vi Har Undersøgt Nærmere

En lobbyist er en person og aktivist, der har stor indflydelse på politiske beslutninger. En lobbyist søger efter at skabe indflydelse gennem andre interessenter, hvor disse handlinger ofte kan blive misfortolket. Vi har kigget nærmere på, hvordan man bliver lobbyist.

Har du ovevejet det? Vi har undersøgt nærmere

Hvordan bliver jeg lobbyist? Du bliver lobbyist ved at være fortaler for en virksomhed eller organisation, som har en bestemt holdning. Her skal du være talerør overfor andre interessenter og staten, mens du skal have styr på diverse politiske initiativer. Udtrykket lobbyist er derfor et bredt begreb.

Der er ofte debat om lobbyister, da mange mener, at deres indflydelse og agenda er skjult, og forskellige interesseorganisationer påvirker politiske beslutningsprocesser. Der kan hurtigt opstå konflikter mellem økonomiske og sociale interesser, og her er det vigtigt for fremtiden, at lobbyister med stor magt, ikke forsøger at skjule deres store påvirkning på beslutninger.

Begrebet lobbyisme dækker over den aktivitet, der udøves af personer og organisationer, som tager et bestemt standpunkt i en politisk debat. Det er ikke altid lige populært at have en speciel handling, især ikke, hvis der er mange penge involveret. Derfor bliver nogle af disse handlinger skjult.

Lobbyister har fået det ry, at deres aktiviteter er uden for offentlighedens søgelys og det kan derfor betragtes som udemokratisk. Så er det nødvendigvis ikke, og en lobbyist er i mange tilfælde blot en indflydelsesrig person med et stort netværk, som kan forklarer, hvordan tingene hænger sammen fra et andet synspunkt.

Sådan bliver man lobbyist

Hvis du vil være lobbyist skal du helst have styr på offentlige anliggende, have et stort netværk og være god til at kommunikere. Hertil skal du gerne have en stor forretningsforståelse, da lobbyister ofte prøver at forsvare en bestemt forretningsstrategi, som skal forsvares over for andre politiske agendaer.

Der er ingen skole, som hedder lobbyist-skolen, og man kan derfor kalde en lobbyist en rådgiver for en organisation. Man bliver derfor betalt for at være lobbyist, men man bliver ikke dette uden hårdt arbejde, erfaringer og helst gode referencer, da man skal prøve at påvirke politiske beslutninger.

Redaktionen på oddjob

oddjob.dk