Billede: Jumpstory

Hvordan Bliver Man Adelig? Din Vej Til En Titel

Der var engang, hvor adelen var den befolkningsgruppe, der styrede landet. Tingene har dog ændret sig i Danmark siden da, men du kan faktisk stadig godt være adelig og tilhøre den danske adelsklasse.

Det er dog ikke bare lige til. Du kan kan blive adelig på tre måder. Hvis du vil være adelig, skal det enten ske via giftemål, arv eller udnævnelse og tildeling af en adeltitel fra kongehuset.

Den danske adel - her finder du den

Medlemmerne af den danske adel står anført i Danmarks Adelsaarbog. Du kan blive adelig ved at arve en adelstitel. Her er det børn af hankøn, der arver titlen, mens piger ingen titel får. Kvinder kan kun gifte sig til en adelstitel eller blive tildelt en titel. En mand kan dog ikke gifte sig til en adelstitel.

I Danmark er der syv adelstitler, hvoraf de fem er højadelige titler og de resterende to er lavadelige titler. De fem højadelige titler er fyrste, hertuge, markis/markgreve, greve og baron, mens de to lavadelige titler er ridder og væbner. Du har yderligere to danske titler, som ikke helt passer ind i det system. Det er titlerne lensgreve og lensbaron.

Adelstitlerne og aktiverne i form af land og andre aktiver er det eneste, som adelen i dag har tilbage. Deres forrettigheder blev fjernet i 1849 ved indførelsen af den danske grundlov. Adelen havde forinden en lang række privilegier så som politisk indflydelse, skaffefrihed og eneret på de højeste embeder. De oprindelige privilegier blev fjernet i 1660, mens de retslige privilegier blestod helt frem til 1849.

Tak for støtten

Til sidst takker vi Formula Swiss for deres støtte til dette indlæg. Find kvalitets hampefrøolie samt mange andre CBD produkter på deres hjemmeside.

Redaktionen på oddjob

oddjob.dk